KAN JOUW BUSINESS

OOK WEL EEN BEETJE
DATA MAGIC GEBRUIKEN?

Cases

Voortgangsrapportage

Klantvraag:

Door een doorontwikkelde softwareapplicatie krijg ik niet meer de voortgangsrapportages die ik voorheen kreeg. De softwareleverancier geeft niet thuis. Kunnen jullie de desbetreffende rapportages weer genereren?

Actie:

We hebben de benodigde databronnen ontsloten, geanalyseerd en gepresenteerd.

Resultaat:

De klant kreeg weer controle en inzicht in de projectvoortgang.

Matching-tools

Klantvraag:

De data vanuit de salarisadministratie en de data vanuit de verzekeraar lopen niet gelijk aan elkaar, omdat de verzekeraar met een vertraging factureert.
Ik wil de pensioenafdrachten aansluiten op de salarisadministratie, maar ik kan de  relevante periode niet vinden.

Actie:

Wij hebben de data vanuit de administratie en de verzekeraar naast elkaar gelegd en zetten nu automatisch de juiste periode erbij zodat de pensioengegevens gekoppeld kunnen worden met de salarisgegevens.

Resultaat:

De klant weet zeker dat de juiste premies in rekening worden gebracht door de verzekeraar en daarmee dat de gegevens correct in de administratie staan.

Automatische data entry

Klantvraag:

Ik ontvang meer dan duizend transacties per maand via verschillende payment service providers (PSP’s) in verschillende valuta. Het is elke maand een gigantische klus om al die transacties juist te boeken. Kan ik deze boekingsregels automatisch samenstellen vanuit de verschillende bronnen die de PSP’s aanleveren?

Actie:

Wij hebben alle databronnen in een tabel verzameld en gemodelleerd naar hetzelfde format, wat de financiële administratie gebruikt.

Resultaat:

Dit leverde tijdwinst op en het resultaat bleek accurater dan voorheen.

Consolideren

Klantvraag:

Ik werk met twee verschillende boekhoudsystemen voor in totaal drie verschillende entiteiten. Daardoor is het zeer tijdrovend om goede geconsolideerde rapportages te krijgen. Kan dit niet makkelijker en sneller?

Actie:

We hebben de verschillende boekhoudsystemen naar één structuur gemodelleerd en onderlinge transacties gemarkeerd zodat ze te elimineren zijn.

Resultaat:

Hierdoor heeft de klant nu wel rapportages met de juiste geconsolideerde cijfers.

Checks & balances

Klantvraag:

Een bedrijf met vijf entiteiten en daarmee tien verschillende rekening-courant verhoudingen heeft elke maand veel tijd nodig om na te gaan of alle RC-verhoudingen in balans zijn. Kan dit sneller en kunnen we de juiste rekening-couranten tegenover elkaar te zetten,
zodat de verschillen snel in beeld zijn?

Actie:

Wij hebben alle verschillende administraties naast elkaar gelegd en een mapping gemaakt, zodat de tegenliggende grootboekrekeningen bij elkaar kwamen te staan.

Resultaat:

Het gevolg hiervan is dat de klant in een oogopslag kan zien of en waar er verschillen zijn tussen de verschillende entiteiten.

Multi-reporting

Klantvraag:

Ik wil op verschillende manieren de cijfers gepresenteerd zien: in absolute aantallen, per order, per land, per afdeling, en per FTE. Kan dat?

Actie:

We hebben de financiële administratie verrijkt met de data uit het ERP-systeem en uit de personeelsadministratie. Ook hebben we de gewenste mapping toegevoegd, zodat ontwikkelingen in de variabele en indirecte kosten goed zichtbaar zijn.

Resultaat:

De klant heeft nu beter inzicht in de opbrengsten en de kosten en kan daarmee veel gerichter zijn teams aansturen.

Prognotiseren

Klantvraag:

Ik wil een krediet aanvragen voor een grote bedrijfsuitbreiding. De kredietverstrekker heeft daarvoor informatie nodig over de toekomstige exploitatie en de liquiditeit. Kan ik de werkelijke cijfers voor alle entiteiten in beeld krijgen op verschillende consolidatieniveaus voor de prognose?

Actie:

We hebben de exploitatiebegroting van de boekhouder, de financieringsbehoefte en de verwachtte investering uitgezet over de tijd, waarmee we de liquiditeitsontwikkeling in beeld hebben gebracht

Resultaat:

De kredietaanvraag was met deze prognose binnen twee weken goedgekeurd bij de kredietverstrekker en het rapport was meteen de basis voor een vaste interne rapportage.

Automatiseren repetitief werk

Klantvraag:

Ik ben elke dag een half uur kwijt aan het omzetten van verkoopdata naar het format dat het emailmarketingplatform gebruikt om de juiste campagnes te kunnen verzenden. Kan dat geautomatiseerd worden?

Actie:

Wat was jullie actie?

Resultaat:

De klant heeft nu elke dag binnen 1 minuut wat zij nodig heeft.