Datavalidatie

Voordat we dieper ingaan op jouw informatiebehoeften als finance manager of als ondernemer doen we eerst een 0-meting waarbij we de belangrijkste databronnen doornemen. We kijken welke data beschikbaar is en brengen deze in beeld.

Wat hierbij vaak opvalt is dat we in bijna alle gevallen ontdekken dat er fouten in de brongegevens zijn geslopen. Vooral in financiële data sluipen nogal wat fouten. Je moet hierbij denken aan verkeerd ingevoerde datums, per abuis tekst invoeren in numerieke cellen, fouten in de beginbalansen, een nulletje teveel of te weinig, etc. Vaak is het iets waarvan je verwacht dat het niet zou moeten kunnen. Het systeem bevat toch logicacontroles? De accountant controleert de beginbalans toch?  De praktijk blijkt helaas weerbarstiger.

Gelukkig hebben wij de ervaring om de vinger snel op de zere plek te leggen voor jou. Vervolgens kunnen wij je sturen in het verbeteren van deze data en geven aan wat er moet gebeuren. Doordat we de frequentie van rapporteren flink gaan opschroeven zullen eventuele toekomstige discrepanties meteen in beeld komen. Deze fouten worden dan meteen gecorrigeerd waarmee jouw data helemaal up to date en betrouwbaar is.

Het is ongelofelijk waar en hoeveel fouten in de data kunnen kruipen. De beste manier om dit te ondervangen is volgens ons om zelf te bedenken hoe het in theorie zou moeten zijn en dit te bewijzen met data-driven (verbands)controles. Heel simpel. Als we deze bewijzen er niet uit krijgen zit er in de basis iets niet goed en moeten we daaraan gaan sleutelen.

Vraag nu je gratis 0-meting aan zodat wij jullie kunnen helpen met het sleutelen!