Prettig ondernemen op basis van realistische cijfers.

Is het financiële reilen en zeilen van je onderneming troebel? Als je branchespecifieke software gebruikt voor bijvoorbeeld projectadministraties, is het onderdeel financiën vaak een ondergeschoven kindje. De hoognodige vastleggingen kunnen gedaan worden in een gerubriceerde kolommenbalans, maar dan houdt het ook ver op. Hoe kun je dan als ondernemer ooit meer inzicht en gevoel krijgen bij de financiële gang van zaken?

Wij kunnen door een ingreep lopende projecten automatisch specificeren en de verschillen in beeld brengen, op jaar- en op maandbasis. Hierdoor komt nieuwe info ter tafel waardoor de benodigde key-indicatoren maandelijks gehaald worden. Nieuwe data kun je inzien via PowerBI op je smartphone. Dat is realistisch ondernemen met grip op financiën.