Twee pensioenregelingen gelijktrekken na een fusie.

Wat moet je doen als er na een fusie twee verschillende pensioenregelingen ‘leven’? Inzicht zien te krijgen in de nominale verschillen voor de werknemers en voor de werkgever.

Wij kunnen aan de hand van de data uit de verschillende salarisapplicaties de pensioenregelingen extraheren en in beeld brengen. Samen ontwikkelen we vervolgens een modus om de pensioenregeling voor alle medewerkers gelijk te trekken.