Vierdimensionale data genereren voor P&O.

Wat zijn de personeelskosten per order? Hoe ziet de ontwikkeling van het aantal hoofden en FTE’s eruit per afdeling binnen de onderneming?

Parameters als omzet, marge en personeelskosten zijn interessant. Maar als je deze parameters kan relateren aan andere parameters zeggen de cijfers veel meer. Absolute getallen zijn plat en daarvan kunnen we leuke ‘tweedimensionale’ grafieken van maken. Door parameters te combineren en met een extra verdieping (afdeling of direct/indirect) te werken krijgen de cijfers veel meer diepgang. Deze worden zogezegd ‘driedimensionaal’ en soms wel ‘vierdimensionaal’. Meer weten over data modelling in P&O? Laat het ons weten.